durpėtas

durpėtas
durpė́tas, -a adj. (1) , Rdm, dùrpėtas (1) 1. su durpių priemaiša: Klumpės smigo į rudą durpėtą žemę iki riešų . Medžiai grimzta durpėton košėn Vr. 2. durpių trupinių prisivėlęs: Pareina purvini, durpė́ti iš darbo Rk. Dùrpėtas maišas Gs.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • durpėtas — durpėtas, durpėta bdv. Durpėti krantai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • durpiniuotas — durpiniuotas, a adj. durpėtas: Durpiniuoti plėšimai linams auginti netinka sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • durpėtumas — durpėtùmas sm. (2); L748 → durpėtas 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • torpuotas — ×torpuotas, a adj. (1) durpėtas: Torpuotose žemėse šaltis iškela, iškriaukšlio[ja] Žeml …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”